• Διαφοροποιημένη διδασκαλία
  • ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ (έως 8 άτομα)
  • Οργανογράμματα μελέτης
  • Σεμινάρια γονέων
  • Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών και αντιμετώπιση,σε συνεργασία με ειδικούς ψυχολόγους.
  • Διαδραστικοί πίνακες

Και φέτος είχαμε συντριπτικά ποσοστά επιτυχίας, με όλους μας τους μαθητές να περνούν στιςεξετάσεις γλωσσομάθειας, ΜΟΝΟ στα απαιτητικά διπλώματα των Πανεπιστημίων Cambridge, Michigan, Sorbonne και του Goethe Institut.