Αγγλικά

Αγγλικά

Great Britain
 • Α και Β Junior σε μία χρονιά. Γιατί η ύλη είναι ίδια και ο χρόνος πολύτιμος.
 • Τμήματα 6-8 ατόμων. Μόνο έτσι γίνεται καθημερινός και δίνεται η δυνατότητα σε όλους να συμμετάσχουν. Για μας ο κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή περίπτωση.
 • Προβολές ταινιών μέσω διαδραστικού πίνακα με αγγλικούς υπότιτλους.
 • Προετοιμασία για πτυχία μόνο των αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του Michigan και του Cambridge. Οι τίτλοι σπουδών εξασφαλίζουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, τα πτυχία αναγνωρίζονται από όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης.
 • Καθημερινή Αξιολόγηση. Ειδικό τετράδιο αξιολόγησης καταγράφει την καθημερινή πρόοδο του παιδιού. Μηνιαίες αξιολογήσεις με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για την πρόοδο του κάθε μαθητή.
 • Teacher’s Training Seminars. Όλοι μας οι καθηγητές περνούν από σεμινάρια κάθε χρόνο, οι μέθοδοι διδασκαλίας εξελίσσονται και η επιμόρφωση είναι επιτακτική ανάγκη.
 • Διαδραστικοί πίνακες. Μαθαίνω εύκολα και διασκεδαστικά.
  • Περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία.
  • Ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων. Λιγότερες σημειώσεις μέσα στην τάξη.
  • Καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης.
 • Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Διδάσκουμε ανάλογα με τον μαθησιακό σας τύπο, βάσει της θεωρίας του σπουδαιότερου ψυχολόγου του αιώνα μας, Howard Gardner.