Γαλλικά – Γερμανικά

Γαλλικά

Το σχολείο μας είναι σε συνεχή συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ,είναι επίσημο κέντρο εκμάθησης υπό την αιγίδα του I.F.A.Έχουμε περάσει ειδική εκπαίδευση «stage d’habilitation» και «stage de formation des professeurs».Είμαστε και επίσημα μέλη του δικτύου συνεργατών του Γαλλικού Ινστιτούτου έχοντας υπογράψει την ειδική σύμβαση συνεργασίας.

 • Τμήματα 6-8 ατόμων. Μόνο έτσι γίνεται καθημερινός και δίνεται η δυνατότητα σε όλους να συμμετάσχουν. Για μας ο κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή περίπτωση.
 • 6 Επίπεδα Γλωσσομάθειας (A1, A2, B1, B2, C1 και C2) προετοιμάζουμε αποκλειστικά για τα απαιτητικά διπλώματα DELF,DALF και τα διπλώματα του πανεπιστημίου της Σορβόννης.

Γερμανικά

 • Τμήματα 6-8 ατόμων. Μόνο έτσι γίνεται καθημερινός και δίνεται η δυνατότητα σε όλους να συμμετάσχουν. Για μας ο κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή περίπτωση.
 • 6 Επίπεδα Γλωσσομάθειας (A1, A2, B1, B2, C1 και C2):
  • Επίπεδο Α1: FIT 1 (για μαθητές από 10 ετών και άνω).
  • Επίπεδο A2: FIT 2 (για μαθητές από 11 ετών και άνω).
  • Επίπεδο B1: Zertifikat Β1(για μαθητές από 13 ετών και άνω).
  • Επίπεδο B2: Zertifikat B2 (για μαθητές από 14 ετών και άνω).
  • Επίπεδο C1: Zertifikat C1 (για μαθητές από 15 ετών και άνω).
  • Επίπεδο C2: Kleines & Groβes Sprachdiplom (για σπουδαστές άνω των 18).
 • Συνεργασία με Goethe-Institut Athen και Ελληνογερμανική Αγωγή.
 • Προβολές ταινιών μέσω διαδραστικού πίνακα με γερμανικούς υπότιτλους.