Συνεργασίες

Συνεργασίες

 • QLS
 • Το σχολείο μας είναι μέλος του Δικτύου Πιστοποιημένης Ποιότητας QLS από το 2011. Μία συνεργασία που μας τιμά και μας φέρνει σε επαφή με τους πιο αξιόλογους εκπαιδευτικούς και με τα μεγαλύτερα σχολεία της Ελλάδος.

  Μέσα από το QLS έχουμε πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες και προνόμια όπως:

  • QLP test Μαθησιακών Τύπων
  • Το μόνο σταθμισμένο σύστημα μέτρησης της πολλαπλής νοημοσύνης (Μultiple Ιntelligence)
  • Εσείς, κάνετε το QLP online test, το οποίο φέρει τις έγκυρες σφραγίδες του Αriston Academy και του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Εμείς, λαμβάνουμε την ανάλυση του μαθησιακού σάς χάρτη, σας προσφέρουμε συμβουλευτική για τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνετε καλύτερα και προσαρμόζουμε τη διδασκαλία μας βάσει του μαθησιακού σας χάρτη. Εσείς, με ποιον τρόπο μαθαίνετε καλύτερα;

 • Cambridge Authorised Centre GR801
 • ΗΑU Academic Partnership
 • Institut Français d’Athènes partenariat